Page 4 - MAYAH-KANCELARSKE-ZIDLE
P. 4

Cítíte se v kanceláři jako doma?
        Vytvořte si své pracovní prostředí

        s ohledem na ergonomii.                                       Během své pracovní doby
        Proč je ergonomie důležitá?                  většinu času sedíme, proto je
        Optimalizuje a zvyšuje výkon člověka a zlepšuje jeho pracovní  důležitý správný výběr židle.
        prostředí.

                                       Věděli jste, že 67%
        Jak vytvořit Vaši kancelář                   zaměstnanců sedí
        více ergonomickoku?                      nesprávně?
                                       Toto může mít za následek 67%
        Již ve fázi plánování by měly být vzaty v úvahu tyto                 špatné
        skutečnosti: během kancelářské práce strávíme nejvíce času   snížení produktivity,  držení těla
        u pracovního stolu. Proto má správný posed zásadní význam,   demotivaci, nepohodlí
        který Vám zajistí pouze výběr správné kancelářské židle.    a samozřejmě zdravotní
        Jedním z klíčových rysů vhodné kancelářské židle je zajištění  problémy.
        aktivního sezení a podpora přirozeného zdravého držení těla.        Je to Vaše tělo, které má mít kontrolu nad židlí a ne naopak.


        Harmonie by mělo být dosaženo v těchto bodech:
        Charakteristika jedince
        Je důležité vybírat správnou velikost židle s možnosti přizpůsobení tělu
        uživatele, tak aby byla zajištěna maximální podpora a volnost pohybu.

        Fyzikáln í podmínky pracovního prostředí
        Mají také zásadní vliv: hluk, světelné zdroje, klimatické aspekty, mobilita, soukromí, to vše má
        dopad na naši práci. Rozdílné typy židlí jsou určeny pro různá pracoviště: konferenční židle,
        manažerské židle, pracovní židle. To vše naleznete v naší nabídce.

        Atributy využití
        Charakter židle by měl odpovídat charakteru práce i potřebám uživatele.
        Široká nabídka umožňuje výběr každému dle individuálních potřeb.
        Židle MAYAH Vám nabízí řešení pro každou příležitost!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9